Bangladéš 2023 – Bishwa Ijtema

Bishwa Ijtema (bengálsky: বিশ্ব ইজতেমা, čo znamená Globálna kongregácia) je každoročné zhromaždenie moslimov v Tongi, na brehu rieky Turag, na predmestí Dháky v Bangladéši. Ide o jedno z najväčších mierových zhromaždení na svete

Ijtema je modlitebné stretnutie rozložené do troch dní, počas ktorého sa zúčastnení veriaci denne modlia a zároveň počúvajú učencov, ktorí recitujú a vysvetľujú verše z Koránu. Vyvrcholí v Akheri Munajat, alebo záverečnej prosbe (záverečná modlitba), Maulana Zubair Ahmed, v ktorej milióny veriacich zdvihnú ruky pred Alaha a modlia sa za svetový mier. Ijtema sa považuje za prejav moslimskej jednoty, solidarity, vzájomnej lásky a rešpektu a za príležitosť zopakovať svoj záväzok voči islamským hodnotám.

Ijtema je nepolitická, a preto priťahuje ľudí všetkých presvedčení. Zúčastňujú sa ho veriaci zo 150 krajín. Väčšina jeho pútnikov pochádza z Bangladéša, tretej najväčšej moslimskej krajiny na svete.

Medzi prednášajúcimi sú islamskí učenci z rôznych krajín. Bishwa Ijtema je v súčasnosti druhým najväčším islamským zhromaždením s 5 miliónmi účastníkov po púti Arba’een (15 – 20 miliónov účastníkov), prevyšujúcim o 2 – 3 milióny veriacich, ktorí vykonávajú hadždž v Saudskej Arábii (ktoré je jedným z piatich pilierov islamu pre moslimov). Bangladéšska Ijtema je moderné podujatie, na ktorom je účasť moslimov dobrovoľná.

zdroj : Wikipédia

Originál na Facebook