“Jančiho” daniele

Môj kamarát a spolužiak z gymnázia Janči Šimo začal fotografovať po našom spoločnom “karate tripe” do Las Vegas v roku 2011. Janči je okrem iného aj poľovník, ale viac ako s flintou poľuje s fotoaparátom. V oblasti kde býva sa hojne vyskytujú daniele a tie sa stali častým námetov jeho záberov. Taký wildlife fotograf je však niečo ako hubár – svoje fleky pred verejnosťou tají. Ale ako som spomínal, Janči je kamarát a tak ma zobral na svoje “tajné miesto” a spoločne sme si pekne zafotili.

Leave a Reply