Mobilná lekárska ambulancia

Z dostupnosťou lekárskej starostlivosti pre civilné obyvateľstvo je to v čase vojny na Ukrajine zložité. Hlavne v oblastiach, ktoré boli pod ruskou okupáciou. Našťastie funguje niekoľko organizácií a projektov, ktoré poskytujú služby mobilných lekárskych ambulancií. S jednou takou nás pozval koordinátor Bogdan na cestu do Iziumu, vzdialeného necelé dve hodiny do Charkiva.

S Bogdanom sa stretávame v Charkive. Má 27 rokov, pred vojnou pracoval ako kardiológ. Žil v Donecku. V roku 2014 ušiel pred Rusmi. Najskôr pôsobil ako dobrovoľník, od roku 2022 sa angažuje ako koordinátor pre jednu organizácií poskytujúcich mobilnú lekársku starostlivosť.

Lekársky tím rozkladá ambulanciu v priestoroch bývalej tržnice s optikou. O desiatej prichádzajú prví pacienti. Poväčšine postarší ľudia. Každý sa najskôr registruje a potom absolvuje vstupnú prehliadku a pohovor. V prípade potreby je k dispozícii aj EKG.

Staršia pani čakajúca na vyšetrenie sa pri rozhovore s Jankou rozplače. Volá sa Tatiana má 79 rokov. Dva mesiace nevyšla s pivnice, kde sa skrývali pred okupantmi. Postupne sa im míňali zásoby až ostali len na vode. Hrozne schudla a zhoršil sa jej zdravotný stav. Srdce, tlak, pohybový aparát. Aj ostatní pacienti majú podobné problémy. Pribúdajú aj mladší, vytvárajú sa rady.

Bogdan nám rozpráva o ďalších projektoch jeho organizácie. Mobilná operačná sála, „gynekologický autobus“. Dohadujeme si stretnutie pri našej ďalšej ceste do Ukrajiny a lúčime sa. Nekončíme a neskončíme, kým Rusi definitívne neopustia územie Ukrajiny! Začíname s ďalšou zbierkou na rehabilitačné tábory pre siroty, medicínske potreby (hlavne turnikety) a ďalšie auto pre vojakov.

SK81 8360 5207 0042 0682 5081

Ďakujeme za Ukrajinu!

Ďakujeme za Slovensko!

Marcel a Jana