Sme Nezlomní

NEZLOMNÍ. V tomto slovíčku je zakódované : NEprestaneme bojovať so ZLOM NIkdy! A presne takí sú ľudia, ktorých stretávame na našich cestách. Odhodlaní a nezlomní. Oni bojujú ako vedia, my bojujeme našimi „zbraňami“ – fotoaparátom a perom. Prinášame ich príbehy a cez ne sa snažíme získať pomoc – formou finančných a materiálnych zbierok. Našťastie je u nás ešte stále veľa ľudí, ktorým nie sú cudzie osudy iných a pomáhajú nám v našich aktivitách. Ďakujeme! Bez vás by to nebolo možné.

Momentálne venujeme väčšinu svojho času pomoci nášmu susedovi – Ukrajine. Ruská agresia trvá už viac ako dva roky. Nekončíme a neskončíme, kým ruskí okupanti neopustia územie Ukrajiny. Pokračujeme v našich zbierkach na podporu nezlomných obyvateľov a obrancov Ukrajiny.

Naše aktivity môžete sledovať na webe nezlomni.org