Tri misky ryže

Strecha nad hlavou, tri misky ryže a pár EUR denne. To sú podmienky v ktorých žijú a pracujú detskí robotníci v Bangladéši. To sú podmienky v ktorých vzniká dnešná „fast fashion“.

Viac o živote detí v Bangladéši si môžete prečítať v aktuálnom čísle časopisu NOTA BENE.

Ďakujem Jana Cavojska za priestor!